Van khống chế nhiệt độ máy khí nén – An toàn khi vận hàn